Tag Archives: Cymraeg

ADOLYGIAD Imrie, Theatr y Sherman gan Barbara Hughes-Moore

Imrie ydy’r sioe ddiweddaraf i’w ddathlu 50 mlynedd o Theatr y Sherman. A chymaint o sioe yw e! Ysgrifennwyd gan Nia Morais (Awdur Preswyl y Sherman) a chyfarwyddwyd gan Gethin Evans, mae Imrie yw cyd-cynhyrchiad gyda Theatr Frân Wen sy’n teithio i fewn i byd arallfydol o dan y mor – a mae’n anhygoel i brofiadu.

Rebecca Wilson a Elan Davies yn Imrie. Lluniau gan Mark Douet

Mae’r stori’n dilyn dwy hanner-chwiorydd: Laura (Elan Davies), sy’n mwyn fitio i fewn gyda’r merched arall yn ysgol; a Josie (Rebecca Wilson), sy’n dawel ac yn difrifol, ac sy’n darganfod ochr arall i’i hun. Nes i’r ddechrau y stori, dysgodd Josie celwydd teuluol a diflannodd hi mewn deyrnas hudolus o dan y donnau. Yna, ffeindiodd hi ferch arall, o’r enw Imrie Sallow, a newidiodd ei bywyd am byth.

Rebecca Wilson yn Imrie. Lluniau gan Mark Douet

Roedd Elan Davies a Rebecca Wilson yn anhygoel. Dalion nhw sylw y cynulleidfa trwy’r stori, a chreuon nhw awyrgylch ddoniol ac emosiynol. Mae’r ddau chwiorydd yn trio darganfod ble mae nhw’n perthyn yn y byd, a phwy ydyn nhw; pwy basen nhw’n hoffi fod. Perthynas y chwiorydd yn prydferth ac yn cymhleth, a roedd yr actorion wedi datblygu cydberthynas cryf gyda’n gilydd.

Rebecca Wilson a Elan Davies yn Imrie. Lluniau gan Mark Douet

Doedd y sioe ddim yn troi i bant o bwnciau bwysig fel hiliaeth a rhywioldeb – ond sgript Nia Morais yn teithio trwy rhain yn haws ac yn hardd. Mae’r ddau cymeriad yn trawsnewid a tyfu fyny o’r ur amser: siwrnai anodd yw e, troi i fewn i berson chi ddim yn adnabod. Mae Laura yn ymrafael i fod ei hun ar y tir, tra mae Josie yn ffeindio ei gwir hunaniaeth yn y mor. Y ffordd mae’n nhw’n dangos deyrnas morol yw trawiadol iawn, yn enwedig gyda miwsig awyrgylchol gan Eädyth Crawford (sy wedi neud y cerddoriaeth i ‘A Midsummer Night’s Dream’ llynedd).

Elan Davies yn Imrie. Lluniau gan Mark Douet

Mae Nia Morais wedi consurio byd sy’n realistig ac yn hud: cydbwysedd annodd, ond mae Imrie yn llwyddiannu. Roedd y tim creadigol wedi neud rhywbeth arbennig yma. Dyma sioe am cynulleidfeydd o bob oedran: a gyda chapsiynau Saesneg ym mhob perfformiad, gall siaradwyr newydd a rhai di-Gymraeg mwynhau’r sioe. Imrie ydy antur hudolus ac emosiynol gan cast a chriw dalentog iawn. Mae o amdan sut deallrwydd, cariad a chysylltiad yw’r pethau mwyaf hudolus o bopeth.

Mae Imrie yn perfformio yn Theatr y Sherman tan 20 Mai. Ar ol hyn, mae’n perfformio dros Cymru trwy Mai a Mehefin

Rebecca Wilson a Elan Davies yn Imrie. Lluniau gan Mark Douet

ADOLYGIAD Rybish (S4C) gan Barbara Hughes-Moore

Ysgrifennwyd gan Barry ‘Archie’ Jones (Dimbyd, Run Sbit), mae Rybish ydy cyfres comedi s4c/Cwmni Da sy’n dilyn criw Cefn Cilgwyn, canolfan ailgylchu yn y Gogledd. Mae’r canolfan yn brin o staff ac yn cael ei hanwybyddu, ond er gwaetha nifer o ddadleuon, mae’r criw yn araf yn dod yn deulu. Darlledwch y cyfres cyntaf mewn y pandemig, a Rybish ydy’r un o’r cyfres Brydeinig sy wedi ffilmio yn ystod y clo mawr. Mae’n gynnil, yn garedig, yn ddireidus, yn felangol – ac yn ddoniol iawn.

Clive (Sion Pritchard), brenin y sbwriel

Ei gymeriadau, ac yr actorion sy’n chwarae nhw, ydy’r gemau yn y goron. Mae Sion Pritchard yn chwarae Clive, rheolwr safle ac arwr y wastraff. Clive ydy arweinydd dan warchae ond dewr, ac allai golli amynedd gyda’i dîm, fyddai’n eu hamddiffyn â’i anadl olaf.

Val (Mair Tomos)

Mae Mair Tomos yn chwarae Val, warden y wastraff. Wastad mewn siaced melyn a het Cymru, dim lot yn gallu argraffi Val, ac rwy’n edmygu hynny. Dyfed Thomas yn chwarae Eurwyn, y boi melysaf yn y byd, diniwed ond doeth; enaid tyner ac iachawr o bethau toredig. Efallai eich bod yn cofio Dyfed o’i rôl eiconig yn y cyfres Siop Siafins, fel y gymeriad Brian Lloyd Jones.

Eurwyn (Dyfed Thomas)

Rhodri Trefor yn chwarae Nigel, milwr yn ei freuddwydion, lleyg yn ei realiti – er y daw yn fuan y math o berson y byddech chi ei eisiau wrth eich ochr chi mewn brwydr. Ac yn olaf ond nid yn lleiaf, Betsan Ceiriog yn chwarae Bobbi, myfyrwraig coleg sy’n chwilio am cyfeiriad mewn hi fywyd. Ceiriog, mewn rôl teledu gyntaf, yn gryf ac yn dibetrus – a ddwi’n siwr mae hyn yn dechrau gyrfa hir a lwyddianus.

Bobbi (Betsan Ceiriog)

Mae Clive, Eurwyn a Nigel sy fel cymeriadau hynafol Cymraeg, sy ar goll mewn oes modern: tywysog heb deyrnas, bardd heb cynulleidfa, rhyfelwr heb brwydr. Bobbi yw’r awen sy’n eu hysbrydoli i fod ar eu gorau eu hunain. A mae Val yn gwyliwr sy’n gwarchod y gât – neu derwydd, y mae ei ffyrdd yn ddirgelwch i bawb ond iddi. Gyda Bobbi yn eu bywydau, gallant gael rhywbeth newydd i ymladd drosto: hi ydy’r gobaith o genedlaethau’r dyfodol.

Nigel (Rhodri Trefor)

Mae’r awdur ‘Archie’ Jones yn ddeall bod llawenydd comedi yn gorwedd mewn y penodol a’r cyffredinol. Mae Rybish yn archwilio traddodiad ac arloesi, yr hen ac y newydd; mae’r sioe yn ffeindio cyffro yn y cyffredin, hardd yn y di-gariad. Yn eironig, neu ‘fallai’n addas, nid yw Rybish byth yn taflu unrhywbeth (neu unrhywun) i ffwrdd.

Gwyliwch Cyfres 1 a chyfres 2 am Clic nawr.

Darllenwch adolygiad gwych Gareth Williams o’r cyfres gyntaf yma

Y criw Cefn Cilgwyn

Review: WOOF at Sherman Theatre by Gareth Ford-Elliott

 out of 5 stars (2 / 5)

Please note this review contains references to sexual violence and detailed analysis of the productions plot.

WOOF by Elgan Rhys is a new Welsh-language (occasionally bilingual with English subtitles at every performance) play about two men, Daf and Jesse, who have different expectations of one another.

In a lustful first meeting we see the pair’s first sexual encounter and follow their romance along some ups and downs until their final “sexual” encounter and the fallout.

Woof portrays big topics such as open/polyamorous relationships and sexual assault both in the context of modern gay life. However, Elgan Rhys fails to really explore any of these topics in a way that does them justice.

One main reason why is because the characters are cliché “types” of gay men. One wanting marriage and kids, the other wanting an open relationship. But this is the extent of their individuality. Even the way they speak is basically identical and generic.

Because of this, despite the characters having clear goals, the motivations that drive them aren’t clear. For a play that relies so heavily on bubbling under the surface, we should be understanding the motivations.

Rape is used as a “turning point” and feels more like a plot point than a major life event in Jesse or Daf’s life. Things do change after this, but again, the motivations that drive these changes are invisible. Because of this, it doesn’t feel like we’re watching a play, we barely see how they’re feeling and when we do, it mostly comes through speech and feels unnatural.

Things happen, we get spoken to about them, and then the characters move on to the next stage of the plot. It feels like a draft of a script that has figured out its structure, but not found the character’s voices or even the characters themselves.

One positive is that we see real love from both characters to each other, even if they don’t always care for the other.

Elgan Rhys presents a lot in Woof and some people will really identify with it, because of the evocative nature of the topics presented. But it explores very little of these huge themes and how they affect the characters, which is where this play particularly falls down.

The tone of the direction from Gethin Evans doesn’t help solve this. It’s quite flat throughout. The odd scene or moment is well controlled by Evans. But the piece overall feels odd. The subtext isn’t portrayed well throughout the performance at all and the build-up to the rape scene, as well as the scene itself, is really poor because of this.

Whilst neither Aled Pedrick as Jesse or Berwyn Pearce as Daf do particularly badly in portraying what they’re given, neither really rise and meet the task either. There are great moments from both, however.

Jesse’s immediate reaction to being raped is horrifying. The confusion and fear are portrayed well – but this doesn’t hold and the performance of Jesse declines into mediocrity afterwards. Meanwhile, the performance of Daf peaks in more comedic moments – but struggles with the darker ones.

There are moments of good chemistry between the two, particularly in the first third of the play. A scene where the two characters exchange phone numbers is particularly nice. Some real chemistry which is lovely as well as being the first time we see real care and love in the two. But then, there’s a lot that feels unnatural. For example, whenever the characters talk about their relationship – which is the central conflict of the piece.

The set and design from Elin Steele is simple. Nothing out of this world but it works. It’s a similar story for Katy Morison’s lighting design too. Some moments that are good, the club scene in particular, but ultimately underused.

The sound by Sam Jones doesn’t have a huge impact on the overall production. An announcement of “Happy New Year!” on the sound system doesn’t fit the tone and music isn’t exploited nearly enough.

The design elements really could set the tone for the piece but instead, as happens too often, feel like an afterthought.

Now that we have critically assessed the play itself, there are some other things that desperately need to be addressed.

Firstly, the lack of trigger warnings was a huge issue. “Sexual content” does not equal “rape/sexual violence”. This desperately needs addressing by the Sherman in the remaining shows as this was incredibly irresponsible.

The tone on the night and marketing is out of place with the nature of the piece. Having feedback boards outside with various LGBTQ+ flags on it, was a strange contrast from portraying a toxic gay relationship and gay rape. Marketing it with the words “bold” and “gritty” are also out of place with what we see. This isn’t a bold play because it doesn’t challenge its audience.

In the programme notes, Rachel O’Riordan, former artistic director of the Sherman Theatre and the person who commissioned this play, said, “the play…will ask our audience to look at some uncomfortable truths.” This is true. It asks its audience to observe some uncomfortable truths but doesn’t challenge them by exploring those truths.

It seems that from start to finish, the whole theatre had the wrong attitude with this play, from top to bottom. From commissioning, to presenting, to marketing and warning its audience about the issues it deals with. It’s a presentation of something that may well be true, but not an exploration of the themes or characters.

There will be people who really enjoy Woof and it is worth seeing, in full knowledge of what it’s about.

WOOF is a dark portrayal of a toxic, yet loving relationship, between two male characters who are ultimately underdeveloped.

WOOF performed at the Sherman Theatre, Cardiff
31 January – 9th February 2019
Written by Elgan Rhys
Directed by Gethin Evans
Cast:
Daf – Berwyn Pearce
Jesse – Aled Pedrick
Designer: Elin Steele
Sound Designer: Sam Jones
Lighting Designer: Katy Morison