Digwyddiadau ar stondin Amgueddfa Cymru, Eisteddfod yr Urdd Fflint 2016/Activities on Amgueddfa Cymru-National Museum Wales’s stall, Urdd Eisteddfod 2016

eisteddfodyrurdd2
Menter gymdeithasol wedi’i leoli yn Ne Cymru yw Dyma’ch Cyfle, yn gweithio tuag at greu cyfleoedd i amrywiaeth o bobl sydd am brofi ac ymateb i chwaraeon, celfyddyd, diwylliant a digwyddiadau byw

  • Mae Dyma’ch Cyfle’n arddangos gweithgaredd ar wefan cylchgrawn ar-lein getthechance.wales/
  • Mae’r wefan yn cynnwys gweithgreddau gweithdy, adolygiadau, erthyglau golygyddol a llawer mwy
  • Mae’r wefan yn blatfform i’n haelodau i rannu, trafod a gwerthuso eu hymatebion personol gyda’u rhwydweithiau a’r byd ben baladr
  • Dyma’ch Cyfle yw’r gymdeithas sy’n cynrychioli aelodau Beirniaid Ifanc Cymru, Beirniaid Cymunedol Cymru a 3ydd Act

Digwyddiadau ar stondin Amgueddfa Cymru, Eisteddfod yr Urdd Fflint 2016
 Dydd Mercher, 1 Mehefin 11:00 – Gweithdy Beirniadu gydag Aneirin Karadog
Dydd Iau, 2 Mehefin 10:30, 12:00, 14:00, 15:00 – Gweithdai Beirniadu Dyma’ch Cyfle
 
Get The Chance is a social enterprise based in South Wales, working to create opportunities for a diverse range of people to experience and respond to sport, arts, culture and live events

  • Get The Chance uses its online magazine website getthechance.wales/ to showcase its activity
  • The website content will feature workshop activity and outcomes, reviews, editorial features and much more
  • Our website is a platform for our members to share, discuss and evaluate their personal responses with their networks and the wider world
  • Get the Chance is the host organisation for members of Young Critics Wales, Community Critics Wales and 3rd Act Critics

 Activities on Amgueddfa Cymru-National Museum Wales’s stall, Urdd Eisteddfod 2016
 Wednesday, 1 June 11:00 – Critic Workshop with Aneirin Karadog (Welsh language)
Thursday, 2 June 10:30, 12:00, 14:00, 15:00 – Get a Chance Critic Workshops (Bilingual)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get The Chance has a firm but friendly comments policy.