Dyma’ch Cyfle yn cydweithio gyda staff Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2016.Get the Chance is collaborating with staff from National Museum Wales at the Urdd Eisteddfod 2016

FullSizeRender
Mae Dyma’ch Cyfle/Get the Chance yn cydweithio gyda staff o’r Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2016 yn Sir Fflint.
Dyma’ch Cyfle /Get the Chance is collaborating with staff from National Museum Wales at this years Urdd Eisteddfod in Flintshire.
IMG_3459
Rydym yn cefnogi aelodau o’r cyhoedd i rhoi adborth ar y perthnasau gyda Amgueddfa Genedlaethol Cymru a traddodiadau diwylliannol.
We are supporting members of the public give us feedback on the relationships with Wales National Museums and Cultural traditions.


 
 
IMG_3460
Rydym hefyd yn rhannu adborth ar yr Eisteddfod ei hun.
We are also sharing feedback on the Eisteddfod itself.
(null)
IMG_3454
13341977_1063881383686947_1938836649_n
IMG_3455
13318764_1063895690352183_1897234170_n
IMG_3456
13318749_1063881073686978_1228650407_n
 
IMG_3453 (1)
13329928_1063885527019866_1677774721_n
 
IMG_3483
 
IMG_3484
Menter gymdeithasol wedi’i leoli yn Ne Cymru yw Dyma’ch Cyfle, yn gweithio tuag at greu cyfleoedd i amrywiaeth o bobl sydd am brofi ac ymateb i chwaraeon, celfyddyd, diwylliant a digwyddiadau byw

  • Mae Dyma’ch Cyfle’n arddangos gweithgaredd ar wefan cylchgrawn ar-lein getthechance.wales/
  • Mae’r wefan yn cynnwys gweithgreddau gweithdy, adolygiadau, erthyglau golygyddol a llawer mwy
  • Mae’r wefan yn blatfform i’n haelodau i rannu, trafod a gwerthuso eu hymatebion personol gyda’u rhwydweithiau a’r byd ben baladr
  • Dyma’ch Cyfle yw’r gymdeithas sy’n cynrychioli aelodau Beirniaid Ifanc Cymru, Beirniaid Cymunedol Cymru a 3ydd Act

 
Digwyddiadau ar stondin Amgueddfa Cymru, Eisteddfod yr Urdd Fflint 2016
 
Dydd Mercher, 1 Mehefin 11:00 – Gweithdy Beirniadu gydag Aneirin Karadog
Dydd Iau, 2 Mehefin 10:30, 12:00, 14:00, 15:00 – Gweithdai Beirniadu Dyma’ch Cyfle
 
 
Get The Chance is a social enterprise based in South Wales, working to create opportunities for a diverse range of people to experience and respond to sport, arts, culture and live events
 

  • Get The Chance uses its online magazine website getthechance.wales/ to showcase its activity
  • The website content will feature workshop activity and outcomes, reviews, editorial features and much more
  • Our website is a platform for our members to share, discuss and evaluate their personal responses with their networks and the wider world
  • Get the Chance is the host organisation for members of Young Critics Wales, Community Critics Wales and 3rd Act Critics

 
Activities on Amgueddfa Cymru-National Museum Wales’s stall, Urdd Eisteddfod 2016
 
Wednesday, 1 June 11:00 – Critic Workshop with Aneirin Karadog (Welsh language)
Thursday, 2 June 10:30, 12:00, 14:00, 15:00 – Get a Chance Critic Workshops (Bilingual)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get The Chance has a firm but friendly comments policy.