Tag Archives: Audio

Audio Information on The Last Five Years by Leeway Productions

https://soundcloud.com/user-763014624/the-last-five-years-audio-flyer

Leeway Productions supported by Wales Millennium Centre, and in partnership with Blackwood Miners Institute presents

THE LAST FIVE YEARS

Written and composed by JASON ROBERT BROWN ­­­­­­­­
A hit both off-Broadway and internationally, The Last Five Years comes to Wales for the very first time.

This ground-breaking production combines an emotionally powerful score with sign language and beautiful movement by award-winning deaf choreographer Mark Smith.

This intimate musical charting New Yorkers Cathy and Jamie’s passionate five-year relationship is an affecting tale of love found and lost. By turns funny and poignant, with catchy tunes and a clever chronological twist, The Last Five Years will keep you riveted from beginning to end… or should that be from end to beginning?

Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.
Every performance of The Last Five Years is accessible to D/deaf, deafened and hard of hearing audience members, with open captioning and integrated sign language to be enjoyed by all.

For full tour dates and booking information, visit www.leewayproductions.com

https://soundcloud.com/user-763014624/the-last-five-years-audio-trailer-welsh

 

Leeway Productions â chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru, ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon

THE LAST FIVE YEARS

Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN

Ar ôl llwyddiant eithriadol oddi ar Broadway ac yn rhyngwladol, daw The Last Five Years i Gymru am y tro cyntaf erioed.

Cyfuna’r cynhyrchiad arloesol yma sgôr ddirdynnol gydag iaith arwyddion a dawnsfeydd hardd y coreograffydd byddar mawr ei glod, Mark Smith.

Mae’r sioe gerdd onest yma am gariad a thorcalon yn dilyn hynt Cathy a Jamie, cariadon o Efrog Newydd, gan daflu golau ar bob cam o’u perthynas pum mlynedd tanbaid. Gan blethu’r doniol a’r teimladwy, gyda chaneuon bachog a chronoleg stori glyfar, bydd The Last Five Years yn eich cadw chi ar flaen eich sedd o’r dechrau un hyd at y diwedd… neu dylwn ddweud o’r diwedd i’r dechrau…

Mae pob perfformiad o The Last Five Years yn hygyrch i aelodau cynulleidfa sy’n drwm eu clyw neu’n fyddar, gyda chapsiynau agored ac iaith arwyddion yn rhan annatod o’r sioe.
Cefnogwyd gan Gyngor y Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Y Daith: www.leewayproductions.com