Galwad am Adolgwyr / Call-out for Reviewers

Helo ffans ifanc o’r theatr! Mae Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am adolygwyr theatr 14 – 21 oed i adolygu eu drama ddiweddaraf, Pryd Mae’r Haf? yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, neu The Other Room, Caerdydd, fis Chwefror. Dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc a byddem wrth ein bodd yn clywed eich sylwadau chi. Cysylltwch â Ceri Williams am ragor o wybodaeth: ceri.williams@theatr.com / 07903842617

Calling young theatre lovers! Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru are looking for theatre reviewers aged 14 – 21 to review their latest play, Pryd Mae’r Haf? in Theatr Soar, Merthyr Tydfil, or The Other Room, Cardiff, this February. We’d love to know what you think about this touching play about friendship and the hopes and fears of young people. Sibrwd, our language access app, means that you can enjoy the play whatever your level of Welsh. Get in touch with Ceri Williams for more information: ceri.williams@theatr.com / 07903842617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get The Chance has a firm but friendly comments policy.