Gweithdy Beirniaid Exodus, am ddim/Free Exodus Critics workshop

Interested in theatre, dance, visual art, gigs, poetry, film and more?

Want to access a free workshop which will give you an insight into the role of a critic?

Then, this is for you!

All participants will be able to:

-Access the workshop for free and see an open rehearsal of Exodus, Motherlode’s new production.

-Receive a press ticket to see and review Exodus on October 6th 2pm at The Coliseum, Aberdare

-Be supported by Get the Chance to continue to review a range of events and performances.

Motherlode presents

In Co-Production with RCT Theatres

Exodus

By Rachael Boulton

“South Wales. The night the last factory closed. Four neighbours build a plane in an allotment and take off down the high street, past the butchers, past the curry house, and above the chapel in search of a life free from politics and the grind.”

Blisteringly funny, this heart-warming drama accompanied by live original score and tantalising visuals is a new adventure from the valleys that makes anything seem possible.

“Comic and celebratory, melodic and mournful, it’s an elegy for a place that’s not dead yet!” – New York Times Review for Motherlode.

In association with Creu Cymru. Supported by Arts Council of Wales, Bristol Old Vic & Chapter.

What’s involved?

You will take part in a 60 minute workshop with Guy O’Donnell Director of social enterprise and online magazine website Get the Chance getthechance.wales

During the workshop you will be given an insight into the role of the arts critic. You will be given instruction on how to create a review and upload your response online. Participants will look at blogging, video, social media and much more!   All workshop participants will get the opportunity for their reviews to feature on the Get the Chance website.

If you have one please bring a laptop, tablet and/or smartphone.

The workshop is limited to 10 places. All participants will be expected to write a review of the performance. The workshop will take place in the English Language.

Suitable for ages 14+

The workshop is on Saturday, October 6th 12-2pm at The Coliseum Theatre , Aberdare.

https://rct-theatres.co.uk/event/exodus

Schedule

12-2- Workshop

2pm- 3.30pm-Performance

To book a place please email getthechance1@gmail.com

Diddordeb mewn theatr, dawns, celf weledol, cyngherddau, barddoniaeth, ffilm a rhagor?

Eisiau cymryd rhan mewn gweithdy yn rhad ac am ddim er mwyn dysgu beth yw rôl beirniad?

Dyma’r cyfle perffaith felly!

Bydd modd i bawb:

-Gymryd rhan yn y gweithdy yn rhad ac am ddim a gweld ymarfer ‘Exodus’, cynhyrchiad newydd Motherlode

-Cael tocyn i’r wasg i wylio ac adolygu Exodus ar 6 Hydref am 2pm yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr

-Derbyn cefnogaeth Get The Chance er mwyn parhau i adolygu ystod o achlysuron a pherfformiadau.

Motherlode yn cyflwyno

Cyd-gynhyrchiad gyda Theatrau RhCT

Exodus

Gan Rachael Boulton

De Cymru. Noson y ffatri olaf yn cau.

Mae pedwar cymydog yn adeiladu awyren mewn rhandir ac yn mynd i lawr y stryd fawr, heibio’r cigydd, heibio’r tŷ cyri, ac uwchben y capel i chwilio am fywyd heb wleidyddiaeth a heb bwysau’r byd.

Yn ogystal â bod yn ddoniol tu hwnt, mae calon fawr i’r ddrama yma. Gyda cherddoriaeth wreiddiol fyw, dyma antur newydd o’r cymoedd sy’n wledd i’r llygaid. Byddwch chi’n credu bod unrhyw beth yn bosibl.

“Comic and celebratory, melodic and mournful, it’s an elegy for a place that’s not dead yet!” – Adolygiad y New York Times Review o Motherlode.

Mewn cydweithrediad gyda Creu Cymru. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Bristol Old Vic a Chapter.

Beth yw’r gweithdy?

Byddwch chi’n cymryd rhan mewn gweithdy awr o hyd gyda Guy O’Donnell, Cyfarwyddwr y fenter gymdeithasol a’r cylchgrawn ar-lein Get the Chance getthechance.wales

Yn ystod y gweithdy, byddwch chi’n dysgu beth yw rôl beirniad y celfyddydau. Byddwch chi’n dysgu sut i ysgrifennu adolygiad a’i roi ar-lein. Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn edrych ar flogio, fideos, y cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy! Bydd pawb yn cael y cyfle i weld eu hadolygiadau ar wefan Get The Chance.

Dewch â’ch gliniadur, llechen neu ffôn glyfar os oes un gyda chi. Dim ond lle i 10 person sydd ar y gweithdy. Bydd disgwyl i bawb sy’n cymryd rhan ysgrifennu adolygiad o’r perfformiad.Bydd y gweithdy yn digwydd yr iaith Saesneg.

Yn addas i bobl dros 14 oed

Mae’r gweithdy yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 6 Hydref rhwng 12pm a 2pm yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr.

https://rct-theatres.co.uk/event/exodus

Amserlen

12pm-2pm – Gweithdy

2pm- 3.30pm – Perfformiad

Er mwyn cadw lle, ebostiwch: getthechance1@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get The Chance has a firm but friendly comments policy.